سبقت گرفتن ماشین کنترلی از خودروی سواری

سبقت گرفتن ماشین کنترلی از خودروی سواری

{ #تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت کردن است
کمتر کسی از ما فکرش را میکردیم که چنین روزی یک ماشین اسباب بازی کنترلی بتواند از یک خودرو خارجی سبقت بگیرد. }

گروه ارتباطات نت آماتیس
🌐Website: AmatisNetworks.ir
📧E-Mail: Info@Amatisnet.ir
📠Tell&Fax: 011-91012120
📱SMS: 5000141735
🆔Instagram: @amatisnet